Digitala lösningar för att märka upp pallar

Digitala lösningar för att märka upp pallar

By Josh Eriksson 0 Comment

Alla vet hur lång tid det tar att märka pallar. Dessutom är det lätt att det blir fel. Men ni behöver inte vara oroliga, det finns digitala lösningar. Med en robot fäster ni enkelt streckkoder på era pallar och bekräftar på samma gång att koden är rätt. Det finns bra information online.

Så sparar ni pengar

Genom att använda robotteknik kopplat till ett digitalt system, sparar ni lätt tid. För pallarna innebär det att de blir klara snabbare än vid manuell hantering. Som alla vet är tid, pengar. I vissa branscher såsom läkemedelsindustrin finns det krav på serialisering. Syftet är att öka spårbarheten och skydda patienterna mot förfalskningar. Även serialisering är möjligt med en digital lösning.

Beroende på hur pallarna ska förvaras är det viktigt att ni väljer rätt typ av etikett. Ska ni kyllagra pallen bör klistret klara av en temperatur vid 2-8°C. Om varan istället ska förvaras i frys måste kanske klistret ha en annan kvalitet. Bläcket som ni använder bör även det vara beständigt vid de betingelser som ni lagrar era produkter i. Svensk Standard ställer krav på etiketter. Genom att köpa in rätt kvalitet från början sparar ni alltså pengar och slipper onödigt krångel.